Privatlivspolitik

1.  AD-Media ApS’ privatlivspolitik

I det følgende kan I læse hvordan AD-Media ApS håndterer personoplysninger.

Vi anvender generelt personoplysningerne for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter samt i vores kontakt med jer.

2. Dataansvarlig

AD-Media ApS er dataansvarlig, og sikrer at behandlingen af jeres personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

AD-Media ApS
CVR-nr. 33 15 39 96
Anelystparken 45C
8381 Tilst
Kontaktperson: Michael Svanholm
E-mail: privacy@ad-media.dk

3. Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at indgå en aftale om annoncering, og eller/profileringsmateriale med jer, samt generel markedsføring. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning hvilken type data, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1. Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en aftale om annoncering og/eller profileringsmateriale registrerer vi de oplysninger, som I selv afgiver til os. Det omfatter primært almindelige personoplysninger såsom kontaktoplysninger samt oplysninger, der skal anvendes i forbindelse med udarbejdelse af annonceringen/profileringsmaterialet. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene jer som kunde samt for at overholde gældende lovgivning.

3.2. Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.ad-media.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adressen. Oplysningerne anvendes til optimering af hjemmesiden efter de besøgendes behov.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem browseren. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere hos os har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

3.3. Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette sker med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i det anvendte terminaludstyr (tredjeparts-cookies). Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

4. Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun såfremt dette er nødvendigt for at kunne servicere jer som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som har til opgave at varetage nødvendige funktioner, for at vi kan levere vores ydelser og produkter.

Vi videregiver generelt oplysningerne til følgende databehandlere: vores IT-leverandører og eksterne leverandører og samarbejdspartnere, der er nødvendige for at opfylde aftalen (typisk fotografer) og Google Analytics, jf. pkt. 3.3.

Vi overfører ikke personoplysninger til databehandlere i tredjelande uden for EU eller til internationale organisationer.

5. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne opbevares, så længe I er kunde eller så længe vi har et markedsføringsbehov overfor jer i henhold til almindelig markedsføringslov.

Efter kundeforholdet eller det potentielle kundeforhold er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes i ca. 5 år efter kundeforholdet er ophørt.

6. Jeres rettigheder

  • I har ret til at få indsigt i og berigtiget de personoplysninger, som vi behandler om jer.
  • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • I har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om jer. Ønsker I at få slettet personoplysningerne, sletter vi alle personoplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene jer som kunde hos os.
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra jer, har I ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.
  • I har ret til en begrænsning af behandlingen af jeres personoplysninger, hvis I eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne eller gør indsigelse mod behandlingen.

I kan sende en anmodning til e-mailadressen oplyst under pkt. 2. Anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest en måned efter, at vi har modtaget anmodningen. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

7. Klage

I har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger til Datatilsynet via e-mailadressen dt@datatilsynet.dk. Se yderligere kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

8. Optagelse af telefonsamtaler

I henhold til Datatilsynets vejledning af november 2020 ”Optagelse af telefonsamtale” har AD MEDIA vurderet der er tilstrækkeligt grundlag for at genoptage optagelse af telefonsamtaler uden samtykke i salgsafdelingen.

Der er i vurderingen lagt særlig vægt på følgende fra vejledningen: ”Det er en betingelse for at kunne optage telefonsamtaler uden samtykke fra den registrerede, at behovet for at kunne dokumentere samtalens indhold i praksis ikke kan opfyldes på anden vis.”

9. Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil I modtage meddelelse herom.